Dostawcy energii elektrycznej a ceny rachunków za prąd

Aby móc korzystać z energii elektrycznej, konieczne jest podpisanie umowy ze sprzedawcą prądu. To jednak nie wystarczy, by prąd dotarł do odbiorcy końcowego. Konieczna jest także aktywność drugiego podmiotu, czyli dostawcy energii elektrycznej, który odpowiedzialny jest za przesyłanie zakupionego prądu przy pomocy sieci elektroenergetycznej.

Zmiany na rynku energii

Rok 2007 to moment dużych zmian. Właśnie wtedy rozdzielono od siebie czynność sprzedaży i dostawy prądu. Od tego czasu są to dwie usługi świadczone przez odrębne podmioty. Sprzedażą zajmują się sprzedawcy prądu, a jego dostawą do odbiorcy końcowego – dostawcy energii elektrycznej nazywani też dystrybutorami. Sprawia to, że na rachunku za prąd można zauważyć opłaty dystrybucyjne takie jak stała i zmienna opłata przesyłowa, opłata abonamentowa, jakościowa oraz opłata przejściowa. Nad ochroną praw dostawców energii elektrycznej tak, by mogli się efektywnie rozwijać, czuwa Urząd Regulacji Energetyki odpowiedzialny między innymi za zatwierdzanie i kontrolowanie taryf dystrybucyjnych energii elektrycznej czy regulowanie wysokości opłat przejściowych.

Obniżenie rachunków za prąd

Od momentu, w którym nastąpiło oddzielenie od siebie czynności sprzedaży oraz dostawy prądu dystrybutorzy energii zaczęli zarządzać konkretnymi obszarami Polski. Oznacza to, że w danej miejscowości za dostarczanie prądu będzie odpowiedzialny tylko jeden dostawca. Nie ma więc, jak dokonać jego zmiany. Inaczej jest jednak ze sprzedawcami prądu – podczas gdy opłaty dystrybucyjne będą takie same dla wszystkich użytkowników sieci na danym obszarze, opłaty związane ze sprzedażą będą różnić się w zależności od podmiotu, z którym zawarło się umowę sprzedaży prądu. Możliwa jest więc zmiana sprzedawcy energii i wybranie oferty bardziej korzystnej, a tym samym obniżenie rachunków za prąd. Warto też pamiętać, że nie zawsze zmiana dostawcy musi okazać się konieczna – w wielu przypadkach optymalne ceny pozwoli uzyskać już sama zmiana taryfy – na przykład z G11 na G12 czy G12w.

Jak wybrać inteligentne oświetlenie?

Decydując się na zakup inteligentnego oświetlenia, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Znaczenie ma zarówno ilość potrzebnych źródeł światła, jak i rodzaj sterowania czy ogólne zastosowanie systemu. W przypadku ewentualnych planów rozbudowy w przyszłości, istotne pozostają możliwości integracji z kolejnymi urządzeniami.

Identyfikacja źródeł światła

W najbardziej rozbudowanych systemach inteligentnego oświetlenia, występuje możliwość identyfikacji dostępnych źródeł światła. Pozwala to na przydzielanie im stałych funkcji, a także wydawanie poleceń bezpośrednich. Sterowanie może się odbywać zarówno za pomocą panelu ustawień na pilocie, smartfonie czy tablecie, jak i głosowo. Inteligentne oświetlenie pozwala na zaprogramowanie scen świetlnych. Pozwalają one np. na uzależnioną od pory dnia zmianę barwy światła, a także dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia w zależności od rodzaju wykonywanego w pomieszczeniu zajęcia.

Forma sterowania

Inteligentnymi źródłami światła można sterować nie tylko bezpośrednio z wnętrza mieszkania. Dysponując kontrolerem obsługującym router, da się obsługiwać system z praktycznie każdego miejsca z dostępem do internetu. Funkcja ta pozwala na wyłącznie światła po opuszczeniu mieszkania, a także włączenia go jeszcze przed powrotem do domu. W ten sposób można też stworzyć zabezpieczenie antywłamaniowe w trakcie wyjazdu, symulując w godzinach wieczornych obecność domowników.

Inteligentne żarówki

Jedną z ważniejszych części składowych systemu sterowania są inteligentne żarówki. Ich wybór warto oprzeć na protokołach i standardach sieciowych kompatybilnych z innym domowym wyposażeniem smart. Najpopularniejsze technologie znajdują zastosowanie w systemach większości producentów. Jako oświetlenie dekoracyjne dobrze sprawdzają się lampy RGB, ale nie należą do najbardziej praktycznych. W formie ogólnego źródła światła zwykle wykorzystywane są urządzenia, które emitują dobrej jakości światło białe. Pod uwagę należy wziąć zarówno ilość emitowanego światła w lumenach, jak i sposób świecenia – kierunkowy lub rozproszony.

Jak wybrać energię elektryczną dla dużej firmy?

Duże firmy i korporacje zwykle muszą być zasilane prądem pochodzącym z elektroenergetycznej sieci o średnim lub wysokim napięciu. Dla takich przedsiębiorstw przeznaczone są przede wszystkim taryfy z grup B oraz A. Umiejętnie zarządzając firmą, można do pewnego stopnia zmniejszyć wydatki na prąd. Oferta sprzedaży energii powinna być dobrze dopasowana do potrzeb firmy.

Określenie liczby stref taryfy

Podobnie jak w przypadku małych przedsiębiorstw, dla dużych firm kluczowe znaczenie ma odpowiedni wybór pożądanej liczby stref. Należy je określić na podstawie szczegółowej analizy poziomu dobowego zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Taryfami podstawowymi są taryfy jednostrefowe, np. B21 czy A21. W tym przypadku, przez całą dobę energia elektryczna dla firmy kosztuje tyle samo. Spora część zużycia prądu w wielu przedsiębiorstwach przypada jednak na godziny wczesnoporanne, południowe oraz wieczorne. Wówczas wskazany jest wybór taryfy B22 lub C22, w przypadku których opłata naliczana jest według tańszej stawki w godzinach poza-szczytowych.

Taryfy trój-strefowe

W niektórych przedsiębiorstwach możliwe jest precyzyjne określenie poziomu zużycia prądu w godzinach przypadających na szczyt przedpołudniowy i szczyt popołudniowy. W takim przypadku polecanym rozwiązaniem jest energia elektryczna dla firm, opłacana zgodnie z taryfą trój-strefową – np. C23, B23 lub A23. Godziny obowiązywania ustalonych stawek powinny być precyzyjnie określone przez dostawcę energii elektrycznej. Przedsiębiorca musi też pamiętać, że opłaty za strefy mogą się zmieniać w zależności od pory roku czy miesiąca.

Różnice taryfowe

W porównaniu do mniejszych firm, wybór grup taryfowych dla dużych przedsiębiorstw jest bardziej ograniczony. Największym podmiotom zwykle proponowana jest taryfa A23, jednak możliwe jest wybranie oferty nawet cztero-strefowej A24. Innym ograniczeniem są ponadto mniejsze możliwości w zakresie wyboru okresu rozliczeniowego – przedsiębiorca musi zobowiązać się do rozwiązania ustalonego przez sprzedawcę, np. miesięcznego.

Przebieg audytu energetycznego krok po kroku

Audyt energetyczny przeprowadzany jest w celu oceny ilości energii zużywanej w obiekcie, a następnie opracowania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie jej wykorzystania. Ekspertyza ta może być wykonana kompleksowo, bądź też obejmować jedynie wybrane elementy obiektu. Audyt energetyczny zawsze uwzględnia kilka kluczowych etapów.

Zbieranie danych

Na początek audytor energetyczny ustala wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określana jest zarówno wysokość zapotrzebowania budynku na ciepło, jak i sprawność systemu grzewczego. Następnie obliczana jest wartość zużycia ciepła w sezonie grzewczym. Audyt energetyczny obejmuje też ocenę stanu technicznego poszczególnych instalacji oraz urządzeń. Pozwala to na ustalenie, jaki rodzaj prac remontowych powinien zostać podjęty. Wykonywane są działania w obrębie zarówno instalacji grzewczych, jak i dachu czy elewacji. Konieczne jest ponadto określenie przyczyn nadmiernego poboru energii, których źródło leży zwykle w niewłaściwej eksploatacji budynku lub jego wyposażenia.

Weryfikacja parametrów

Zebrane informacje poddawane są przez audytora energetycznego weryfikacji, która obejmuje porównanie parametrów stanu rzeczywistego z obowiązującymi normami. Jeżeli uzyskany wynik nie jest zgodny, w budynku konieczne jest przeprowadzenie określonych zmian. Audyt energetyczny obejmuje przygotowanie kompletnego bilansu zysków i strat energii, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji w zakresie realizacji prac modernizacyjnych. Następnie ustalany jest dokładny harmonogram działań i szczegółowy kosztorys.

Wskazanie optymalnych rozwiązań

Jednym z kluczowych etapów prac uwzględnionych w audycie jest wskazanie przedsięwzięć, które istotnie wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji energetycznej danego obiektu. Audytor wskazuje szczegółowy zakres prac remontowych, których wykonanie pozwoli na doprowadzenie budynku do stanu zapewniającego pożądaną efektywność instalacji. Ogólny zakres wprowadzanych zmian musi jednak uwzględniać założenia budżetowe inwestora, a tym samym nie odbiegać od nich w sposób znaczący.