Jak wybrać inteligentne oświetlenie?

Decydując się na zakup inteligentnego oświetlenia, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Znaczenie ma zarówno ilość potrzebnych źródeł światła, jak i rodzaj sterowania czy ogólne zastosowanie systemu. W przypadku ewentualnych planów rozbudowy w przyszłości, istotne pozostają możliwości integracji z kolejnymi urządzeniami.

Identyfikacja źródeł światła

W najbardziej rozbudowanych systemach inteligentnego oświetlenia, występuje możliwość identyfikacji dostępnych źródeł światła. Pozwala to na przydzielanie im stałych funkcji, a także wydawanie poleceń bezpośrednich. Sterowanie może się odbywać zarówno za pomocą panelu ustawień na pilocie, smartfonie czy tablecie, jak i głosowo. Inteligentne oświetlenie pozwala na zaprogramowanie scen świetlnych. Pozwalają one np. na uzależnioną od pory dnia zmianę barwy światła, a także dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia w zależności od rodzaju wykonywanego w pomieszczeniu zajęcia.

Forma sterowania

Inteligentnymi źródłami światła można sterować nie tylko bezpośrednio z wnętrza mieszkania. Dysponując kontrolerem obsługującym router, da się obsługiwać system z praktycznie każdego miejsca z dostępem do internetu. Funkcja ta pozwala na wyłącznie światła po opuszczeniu mieszkania, a także włączenia go jeszcze przed powrotem do domu. W ten sposób można też stworzyć zabezpieczenie antywłamaniowe w trakcie wyjazdu, symulując w godzinach wieczornych obecność domowników.

Inteligentne żarówki

Jedną z ważniejszych części składowych systemu sterowania są inteligentne żarówki. Ich wybór warto oprzeć na protokołach i standardach sieciowych kompatybilnych z innym domowym wyposażeniem smart. Najpopularniejsze technologie znajdują zastosowanie w systemach większości producentów. Jako oświetlenie dekoracyjne dobrze sprawdzają się lampy RGB, ale nie należą do najbardziej praktycznych. W formie ogólnego źródła światła zwykle wykorzystywane są urządzenia, które emitują dobrej jakości światło białe. Pod uwagę należy wziąć zarówno ilość emitowanego światła w lumenach, jak i sposób świecenia – kierunkowy lub rozproszony.

Jak wybrać energię elektryczną dla dużej firmy?

Duże firmy i korporacje zwykle muszą być zasilane prądem pochodzącym z elektroenergetycznej sieci o średnim lub wysokim napięciu. Dla takich przedsiębiorstw przeznaczone są przede wszystkim taryfy z grup B oraz A. Umiejętnie zarządzając firmą, można do pewnego stopnia zmniejszyć wydatki na prąd. Oferta sprzedaży energii powinna być dobrze dopasowana do potrzeb firmy.

Określenie liczby stref taryfy

Podobnie jak w przypadku małych przedsiębiorstw, dla dużych firm kluczowe znaczenie ma odpowiedni wybór pożądanej liczby stref. Należy je określić na podstawie szczegółowej analizy poziomu dobowego zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Taryfami podstawowymi są taryfy jednostrefowe, np. B21 czy A21. W tym przypadku, przez całą dobę energia elektryczna dla firmy kosztuje tyle samo. Spora część zużycia prądu w wielu przedsiębiorstwach przypada jednak na godziny wczesnoporanne, południowe oraz wieczorne. Wówczas wskazany jest wybór taryfy B22 lub C22, w przypadku których opłata naliczana jest według tańszej stawki w godzinach poza-szczytowych.

Taryfy trój-strefowe

W niektórych przedsiębiorstwach możliwe jest precyzyjne określenie poziomu zużycia prądu w godzinach przypadających na szczyt przedpołudniowy i szczyt popołudniowy. W takim przypadku polecanym rozwiązaniem jest energia elektryczna dla firm, opłacana zgodnie z taryfą trój-strefową – np. C23, B23 lub A23. Godziny obowiązywania ustalonych stawek powinny być precyzyjnie określone przez dostawcę energii elektrycznej. Przedsiębiorca musi też pamiętać, że opłaty za strefy mogą się zmieniać w zależności od pory roku czy miesiąca.

Różnice taryfowe

W porównaniu do mniejszych firm, wybór grup taryfowych dla dużych przedsiębiorstw jest bardziej ograniczony. Największym podmiotom zwykle proponowana jest taryfa A23, jednak możliwe jest wybranie oferty nawet cztero-strefowej A24. Innym ograniczeniem są ponadto mniejsze możliwości w zakresie wyboru okresu rozliczeniowego – przedsiębiorca musi zobowiązać się do rozwiązania ustalonego przez sprzedawcę, np. miesięcznego.

Przebieg audytu energetycznego krok po kroku

Audyt energetyczny przeprowadzany jest w celu oceny ilości energii zużywanej w obiekcie, a następnie opracowania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie jej wykorzystania. Ekspertyza ta może być wykonana kompleksowo, bądź też obejmować jedynie wybrane elementy obiektu. Audyt energetyczny zawsze uwzględnia kilka kluczowych etapów.

Zbieranie danych

Na początek audytor energetyczny ustala wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określana jest zarówno wysokość zapotrzebowania budynku na ciepło, jak i sprawność systemu grzewczego. Następnie obliczana jest wartość zużycia ciepła w sezonie grzewczym. Audyt energetyczny obejmuje też ocenę stanu technicznego poszczególnych instalacji oraz urządzeń. Pozwala to na ustalenie, jaki rodzaj prac remontowych powinien zostać podjęty. Wykonywane są działania w obrębie zarówno instalacji grzewczych, jak i dachu czy elewacji. Konieczne jest ponadto określenie przyczyn nadmiernego poboru energii, których źródło leży zwykle w niewłaściwej eksploatacji budynku lub jego wyposażenia.

Weryfikacja parametrów

Zebrane informacje poddawane są przez audytora energetycznego weryfikacji, która obejmuje porównanie parametrów stanu rzeczywistego z obowiązującymi normami. Jeżeli uzyskany wynik nie jest zgodny, w budynku konieczne jest przeprowadzenie określonych zmian. Audyt energetyczny obejmuje przygotowanie kompletnego bilansu zysków i strat energii, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji w zakresie realizacji prac modernizacyjnych. Następnie ustalany jest dokładny harmonogram działań i szczegółowy kosztorys.

Wskazanie optymalnych rozwiązań

Jednym z kluczowych etapów prac uwzględnionych w audycie jest wskazanie przedsięwzięć, które istotnie wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji energetycznej danego obiektu. Audytor wskazuje szczegółowy zakres prac remontowych, których wykonanie pozwoli na doprowadzenie budynku do stanu zapewniającego pożądaną efektywność instalacji. Ogólny zakres wprowadzanych zmian musi jednak uwzględniać założenia budżetowe inwestora, a tym samym nie odbiegać od nich w sposób znaczący.

Uniwersalna taryfa G11

Właściciele gospodarstw domowych mają do wyboru taryfy energii jednostrefowe i dwustrefowe oraz ich różne warianty. Jeśli taryfa zostanie dopasowana do rzeczywistych potrzeb danego konsumenta, to może on zaoszczędzić na rachunkach za prąd. W niektórych przypadkach bardziej opłacalnym wyborem będzie taryfa z dwustrefowym rozliczeniem aniżeli taryfa jednostrefowa czy też nawet taryfa z licznikiem przedpłatowym.

Czytaj dalej Uniwersalna taryfa G11

Energia słoneczna – jakie są rodzaje ogniw słonecznych?

W dzisiejszych czasach możemy wyróżnić 4 różne typy ogniw słonecznych. Pierwsze z nich to ogniwa selenowe, a kolejne to: ogniwa krzemowe, barwnikowe i polimerowe. Warto wspomnieć jednak o tym, że producenci działający na naszym rynku oferują jedynie panele fotowoltaiczne, które oparte są na krzemie. Energia słoneczna może być wykorzystana nie tylko w domu, ale również w dowolnym przedsiębiorstwie.

Czytaj dalej Energia słoneczna – jakie są rodzaje ogniw słonecznych?

Jakie są najpopularniejsze metody kompensacji mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej ma na celu nie tylko zmniejszenie współczynnika mocy, ale również poprawienie trwałości sieci. Jak powszechnie wiadomo, bardzo duża ilość mocy biernej niestety przekłada się na wyższe rachunki za energię elektryczną. Na szczęście można skorzystać z wielu metod, które całkowicie eliminują opłaty za pobór energii biernej.

Czytaj dalej Jakie są najpopularniejsze metody kompensacji mocy biernej?

Taryfa energetyczna c11 – kiedy warto z niej skorzystać?

Taryfy jednostrefowe (c11) charakteryzują się stałą stawką za energię, która nie jest uzależniona od godziny i pory roku. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla wszystkich tych osób, które chcą poznać największe zalety taryfy jednostrefowej i dowiedzieć się jednocześnie, dla koto jest ona najlepszym wyborem.

Czytaj dalej Taryfa energetyczna c11 – kiedy warto z niej skorzystać?

Czym jest taryfa nocna?

W przypadku podpisywania umowy ze sprzedawcą na zakup energii elektrycznej, słyszymy o różnych możliwościach taryfowych. Ich rodzaje decydują o sposobach naliczania stawek za korzystanie z prądu. Główny podział wprowadza jedno lub dwustrefowe sposoby generowania wysokości rachunku. Na czym to polega i czym jest taryfa nocna?

taryfa nocnaJedno czy dwustrefowe naliczanie?

Podział na taryfy uwzględnia możliwość jednostrefowego lub dwustrefowego naliczania stawek za korzystanie z prądu. W pierwszym przypadku, opłata za pobór energii elektrycznej jest stała bez względu na porę doby. Druga sytuacja ma miejsce, kiedy sprzedawca nalicza stawki różnej wysokości w zależności od godzin, w jakich nabywca dokonuje zużycia. Która taryfa jest bardziej korzystna? To zależy od indywidualnego przypadku i sposobu prowadzonej aktywności.

Czym jest taryfa nocna?

Taryfa nocna w przypadku gospodarstwa domowego sygnowana jest symbolem G12. Literka „G” odsyła właśnie do przeznaczenia, czyli zastosowania przez gospodarstwa domowe, choć tak naprawdę, mogą z niej korzystać również mniejsze instytucje. Doprecyzowanie wprowadza cyfra „1”. Chodzi tu bowiem o przyłączenie do sieci niskiego napięcia, w której maksimum mocy zawartej w umowie nie może przekroczyć wartości 40 kW. Taryfa nocna posiada końcową cyfrę „2”, co oznacza dwustrefowość oferty. Zgodnie z jej zapisami, sprzedawca zobowiązuje się do naliczania niższych stawek za korzystanie z prądu w określonych godzinach. Jest to szansa na obniżenie cen w trakcie dziesięciu godzin na dobę, które przypadają na tzw. doliny godzinowe, czyli okresy doby, w których statystycznie notuje się najmniejsze zużycie. Taryfa nocna obejmuje niższe stawki za pobór energii w godzinach między 22:00 – 06:00, czyli porze, która stanowi dolinę nocną oraz między godziną trzynastą, a piętnastą, czyli w tzw. dolinie popołudniowej. Niższe stawki naliczane za pobór w trakcie dolin skutkują wyższymi cenami obowiązującymi w godzinach szczytu zużycia, czyli między: 06:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00.

Gaz ziemny dla firmy – jak wygląda sytuacja na rynku?

Dostawa gazu to dla przedsiębiorstwa jeden z najważniejszych elementów zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Oferta na rynku jest zróżnicowana. Zdecydowanie firmy mają więcej możliwości wyboru niż klient indywidualny, co przekłada się na szanse poczynienia oszczędności w przypadku odpowiednio dobranej taryfy. Jak wygląda sytuacja na rynku? Jakie są możliwości na korzystny gaz ziemny dla firm?

gaz ziemny dla firmOgólna sytuacja na rynku

Rynek gazu ziemnego jest praktycznie zdominowany przez największego gracza jakim jest PGNiG. Jest to przedsiębiorstwo, które zajmuje się zarówno jego dystrybucją, jak i sprzedażą bezpośrednią. Firma sama pozyskuje paliwo, jak i zajmuje się jego importem, głównie ze wschodu. PGNiG nie jest jednak jedynym sprzedawcą. Podobnie jak w przypadku dostaw energii, klient, czyli odbiorca gazu, ma również możliwość zmiany sprzedawcy. Na rynku działa nawet kilkadziesiąt znacznie mniejszych podmiotów, które skupują gaz od polskiego giganta oraz importują surowiec na własną rękę i oferują sprzedaż odbiorcy końcowemu.

Obligatoryjny sprzedawca

Rynek gazownictwa działa na podobnych zasadach jak rynek energii elektrycznej. Oznacza to, że potentat jakim jest PGNiG jest obligatoryjnym sprzedawcą gazu ziemnego, który jest przypisany do klienta odgórnie, podobnie jak w przypadku dostawcy prądu, gdzie odbywa się to na zasadzie przynależności terytorialnej (dostawca jest także odgórnie sprzedawcą, którego można zmienić). Jeżeli zatem firma podłączając się do sieci gazowej, nie wyrazi chęci podpisania umowy z innym sprzedawcą, będzie współpracowała z PGNiG. Zmiana sprzedawcy może przynieść przedsiębiorstwu korzyści. Oferty bywają zróżnicowane, ale stosunkowo niska konkurencyjność cen, sprawia, że stawki w większości niewiele się różnią. Najbardziej opłacalna zmiana sprzedawcy oferującego gaz ziemny dla firmy, ma zatem miejsce w przypadku wielkich przedsiębiorstw, które generują wysokie zużycie. W takiej sytuacji, nawet niewielka różnica w stawkach spowoduje widoczną oszczędność kosztów. Skorzystać na zmianie sprzedawcy mogą też i małe firmy. Choć w przypadku niskiego zużycia, oszczędności będą niewielkie, małe przedsiębiorstwa mogą zyskać inne profity. tradycyjna umowa cechuje się bowiem ustaleniem stawek przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co oznacza, że ceny mogą ulegać zmianie w ciągu roku. W przypadku zmiany sprzedawcy, umowa zostaje podpisana na stałą kwotę i odbiorca nie zostanie zaskoczony podwyżką.