Na czym polega przepisanie licznika prądu?

Przepisanie licznika energii elektrycznej jest dość prostą procedurą wykonywaną w kilku specyficznych sytuacjach. Wiąże się ze zmianą osoby, która korzysta z energii elektrycznej w danej lokalizacji i będzie opłacać rachunki. Razem z przepisaniem licznika może zostać zawarta nowa umowa na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej, dlatego to dobry moment na zmianę operatora, sprzedawcy.

Kto może przepisać licznik prądu?

Licznik energii elektrycznej może przepisać osoba, która aktualnie dysponuje prawem do danego lokalu. Może być to nowy właściciel domu lub mieszkania, lub też osoba, która je wynajmuje. Z tego też względu, aby przepisanie licznika prądu było możliwe, najczęściej wymagane jest przedstawienie aktu własności lub umowy najmu. Zwykle pomoc w przepisaniu liczników oferują biura nieruchomości, które uczestniczą w sprzedaży lub wynajmie.

Etapy przepisywania licznika prądu

przepisanie licznika prądu

Aby przepisać licznik energii elektrycznej, należy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami u danego dostawcy. Proces trwa zwykle kilka-kilkanaście dni i może być załatwiony w wybranych firmach przez internet albo w biurze obsługi klienta. Najczęściej należy:

  1. Przygotować protokół zdawczo-dobiorczy licznika z jego danymi oraz stanem.
  2. Uzupełnić wniosek o zmianę właściciela licznika.
  3. Złożyć dokumenty w firmie energetycznej dostarczającej prąd.

Po dopełnieniu wszystkich formalności w określonym regulaminem czasie nowy właściciel otrzymuje informację o zakończeniu procesu.

Kiedy warto przepisać licznik?

Licznik prądu przepisuje się najczęściej w sytuacji, gdy porządkuje się sprawy formalne dotyczące danego mieszkania czy domu. Jeżeli lokal jest wynajmowany, dobrą praktyką jest przepisanie liczników na osobę wynajmującą. Dzięki temu ewentualne zaległości nie będą obciążały właściciela, tylko osobę faktycznie korzystającą z energii elektrycznej. Przepisanie licznika prądu (więcej na E.ON) jest również konieczne, gdy zmienia się właściciel lub poprzedni właściciel umrze.

Przepisanie licznika prądu po zmarłym

Szczególna procedura odbywa się w przypadku przepisania licznika po zmarłej osobie. Wtedy dokumentem niezbędnym do przepisania licznika będzie akt zgonu osoby, na którą był licznik. Pozostałe etapy procedury zmiany właściciela licznika zwykle się nie zmieniają.