Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii cieszą się coraz większa popularnością w naszym kraju. Światowe zasoby naturalne kurczą się w szybkim tempie, w tej sytuacji słusznym wyjściem jest korzystanie z energii odnawialnej. Na dłuższą metę jest to też rozwiązanie korzystne finansowo. Czym są takie źródła energii? Z których z nich możemy korzystać w Polsce?

Czym są alternatywne źródła energii?

Alternatywne źródła energii zwane też odnawialnymi źródłami energii (OZE) charakteryzuje niewyczerpalność zasobów lub szybka zdolność do samoregeneracji. W odróżnieniu od węgla, ropy i innych tego typu surowców energetycznych nie wpływają one negatywnie na środowisko naturalne. Korzystając z odnawialnych źródeł energii redukujemy emisje gazów cieplarnianych do atmosfery.

Najpopularniejsze alternatywne źródła energii

Każde odnawialne źródło energii różni się od siebie, w niektórych miejscach bardziej się sprawdzi się np. energia wodna od wiatrowej. Opłacalność niektórych z nich zależy od skali ich wykorzystania. Do najczęściej wykorzystywanych alternatywnych źródeł energii należą:

Alternatywne źródła energii
  1. Energia słoneczna – powstała na skutek reakcji termojądrowych na słońcu, wykorzystywana do uzyskiwania ciepła i energii elektrycznej. Możemy z niej korzystać dzięki fotowoltaice i panelom słonecznym. W przypadku tych drugich kolektory pochłaniają energie słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji. Fotowoltaika pozwala zamieniać fotony światła bezpośrednio w prąd elektryczny.
  2. Energia wodna – pozyskiwanie jej polega na wykorzystaniu siły płynących wód. Ten rodzaj energii przekształca się w elektrowniach wodnych na prąd elektryczny.
  3. Energia wiatrowa – uzyskiwana dzięki wiatrakom, przekształcana głownie na energie mechaniczną. Wiatr jest jednym z dwóch najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii.
  4. Energia geotermalna – pochodzi z gejzerów, wód i skał znajdujących się pod ziemią. Pozyskuje się ją za pomocą odwiertów, z których pobiera się energie cieplną.
  5. Energia biomasy – do jej wytworzenia wykorzystuje się zazwyczaj biomasę pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Jest przetwarzana na energie cieplną i elektryczną, pośrednio korzysta się niej do produkcji paliw i biogazów.

Po szczegółowe informacje na temat alternatywnych źródeł energii warto sięgnąć do artykułu pod linkiem: https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/odnawialne-zrodla-energii