energia wiatrowa

Energia wiatrowa w Polsce

Nieustannie rosnące ceny energii elektrycznej, a także nagląca potrzeba ochrony środowiska naturalnego znacząco przyczyniły się do intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Prym w tej kwestii wiedzie energetyka wiatrowa. Zaraz obok fotowoltaiki jest to jedna z najszybciej rozwijających się obszarów odnawialnych źródeł energii (OZE). Zgodnie z raportem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej całkowita ilość prądu wyprodukowanego w naszym kraju w 2030 roku będzie wynosić niemal 30%.

Energia wiatrowa w Polsce – ekologiczny sposób pozyskiwania energii

Przeciętna elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń, które produkują energię przy zastosowaniu elementów takich jak turbina wiatrowa, które napędzane są, jak sama nazwa wskazuje siłą wiatru. 

Prąd uzyskany w taki sposób uważany jest za bardzo ekologiczny. Pomijając nakłady związane ze wzniesieniem samej elektrowni, produkcji prądu z wykorzystanie wiatru nie towarzyszy spalanie żadnego paliwa. Turbina wiatrowa pionowa to zatem jeden z najlepszych wynalazków w sektorze OZE. 

Energia wiatrowa w Polsce to zatem doskonały sposób na włączenie się w ogólnoświatową misję redukcji gazów cieplarnianych, a także poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Turbiny wiatrowe w żaden sposób nie zmniejszają zasobów naturalnych, a co za tym idzie, nie obniżają jakości środowiska. Zapewniają natomiast wiele korzyści gospodarczych, ekologicznych i społecznych. 

Jak działa elektrownia wiatrowa?

Produkcja prądu w typowej elektrowni wiatrowej odbywa się dzięki turbinom wiatrowym. Kiedy wiatr trafia na opór pod postacią łopaty turbiny, wówczas jego energia kinetyczna zostaje przekształcona w energię mechaniczną pod postacią ruchu obrotowego wirnika. Energia jest wtedy przenoszona przy użyciu wału oraz specjalnej przekładni do generatora, który następnie przekształca ją w prąd elektryczny. Zasada jest prosta. Im generator jest większy generator, tym więcej energii wiatru zostanie przekształcone na energię elektryczną. Wszystkie wiatraki wyposażone w turbiny wiatrowe są podpięte bezpośrednio do akumulatora lub sieci elektrycznej, gdzie na bieżąco oddają wyprodukowaną energię.