Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm – przyszłościowy kierunek inwestycyjny

Niemalże 75% produkowanej energii elektrycznej w Polsce pochodzi z eksploatacji najpopularniejszego paliwa kopalnianego – węgla. Przestarzałe technologie, brak doinwestowania tej dziedziny, regulacje unijne oraz polityka energetyczna UE do 2030 sprawiają, iż udział tego surowca będzie rokrocznie się zmniejszał na rzecz OZE. Co więcej, kopalniany węgiel systematycznie drożeje, wpływając na zwiększenie się kosztów uzyskania prądu. Technologia pozyskiwania energii odnawialnej, w tym fotowoltaika dla firm, w najbliższych dekadach będzie stale rozwijana. Czy stanowi one szansę na niezależność energetyczną podmiotów biznesowych?

Europejska zapowiedź priorytetowego wspierania OZE

Nowoczesne założenia ekologiczne są wyraźnie podkreślane m.in. w europejskich dokumentach unijnych. Zgodnie z prognozami i perspektywami, Unia Europejska będzie wspierać różnicowanie źródeł energii, priorytetowo traktując te, pochodzące z zasobów przyjaznych środowisku. Plan ten spowodował zwiększanie się udziału OZE w miksie energetycznym krajów UE, co jest przede wszystkim zauważalne począwszy od 2010 roku. Wówczas udział OZE wyniósł 12,7%, a wieloletnim celem jest uzyskanie 27% udziału w 2030 roku. Można zatem sądzić, iż energia pozyskiwania z OZE będzie traktowana priorytetowo, co znajduje swoje zapisy w oficjalnych dokumentach UE. Stanowi to dużą szansę dla przedsiębiorstw, dla których najbliższy czas będzie optymalnym okresem do przeniesienia ciężaru bezpieczeństwa energetycznego z paliw kopalnianych, na odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę.

Fotowoltaika dla firm: jak zapewnić optymalizację produkcji energii z OZE?

Fotowoltaika dla firm

Barierą wejścia w OZE jest w dużej mierze koszt instalacji paneli fotowoltaicznych w firmie, który da się zredukować poprzez prawidłową optymalizację. Podstawą jest dookreślenie profilu zużycia prądu w firmie. Można to zrealizować m.in. poprzez analizę wydatków finansowych na energię, poniesionych w latach poprzednich. Pozwala to dostosować wielkość instalacji, a co za tym idzie, przyspieszyć okres zwrotu inwestycji. Największa efektywność jest wtedy, gdy instalacja zużywa dokładnie 100% wytworzonej energii elektrycznej, bez odprowadzania jej ani ponownego pozyskiwania z sieci. Oprócz analizy rachunków, dobrym pomysłem jest także skorzystanie z optymalnego rodzaju modułów fotowoltaicznych. Na rynku istnieje ich kilka, m.in. panele monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz amorficzne. Sprawna analiza pozwoli na dobranie najwłaściwszej instalacji, co przyczyni się do redukcji kosztów działalności.