Jakie jest działanie turbiny elektrycznej?

W przypadku odnawialnych źródeł energii jedną z możliwości jest energetyka wiatrowa. Mowa jest tutaj o elektrowniach wiatrowych, które potrzebują do wytworzenia prądu darmowe i odnawialne źródło energii w postaci ruchu mas powietrza. Wiatr jest powszechnym zjawiskiem, występującym przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jednorazowa inwestycja w wiatrak pozwala na generowanie stałych zysków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Turbina wiatrowa – jak powstaje energia elektryczna?

Energia wiatrowa jest naturalna, odnawialna i ekologiczna. W przypadku elektrowni wiatrowych możliwe staje się wyprodukowanie przy stosunkowo niskich kosztach energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana na wiele sposobów. Siła wiatru generuje energię, którą przy pomocy odpowiednich urządzeń można przetworzyć na prąd, a następnie zużytkować ją w gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach. Turbiny wiatrowe napędzane są energią wiatru, którego pozyskanie nie wiąże się z żadnymi kosztami, gdyż jest w pełni darmowy, a jego zasoby są niewyczerpywalne. Co więcej, proces wytwarzania energii elektrycznej przez turbinę wiatrową nie wiąże się z emisją żadnych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Na przełomie kolejnych lat z pewnością zastąpi energię konwencjonalną, gdzie w procesie spalania dochodzi do znacznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Tak i nie dla energetyki wiatrowej

W przypadku elektrowni wiatrowych można mówić o wielu zaletach. Jedną z nich jest to, że turbina wiatrowa wytwarza ekologiczną energię elektryczną. Nie są emitowane jakikolwiek gazy czy spaliny do atmosfery. Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, która nie zostanie wyczerpana nawet w dłuższej perspektywie czasowej. Jest to wobec tego przeciwieństwo konwencjonalnych źródeł energii, czyli paliw kopalnianych, których pozyskanie jest drogie, spalanie szkodliwe dla środowiska. Do tego ich źródła są już na wyczerpaniu. W przypadku elektrowni wiatrowej wydatki związane są tylko z jej postawieniem, a dalsza produkcja energii elektrycznej nie generuje kosztów, ale przynosi zyski. Możliwe staje się też uniezależnienie od dostawców prądu. Minusem elektrowni wiatrowych są wysokie koszty wstępne inwestycji. Potrzebna jest duża przestrzeń, oddalona w dużej odległości od terenów miejskich. Wadą jest też niestabilność wiatru, a dokładnie trudność z przewidzeniem jego siły.