Kiedy możliwe jest uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki?

Największą wadą instancji fotowoltaicznych jest nadal stosunkowo wysoka cena inwestycji. Można skrócić czas zwrotu z niej, jeśli uzyska się dofinansowanie do fotowoltaiki. Obecnie dostępne są wielorakie możliwości, które wiążą się z różnymi formalnościami do załatwienia. Jeśli ktoś planuje zainwestować w instalację PV i jednocześnie uzyskać wsparcie z zewnątrz, warto zainteresować się programami takimi jak Mój Prąd.

Tańsza fotowoltaika dzięki dotacjom

Fotowoltaika dofinansowanie – Sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wiąże się z niemałymi kosztami. Inwestorzy mogą jednak w mniejszym lub większym stopniu zredukować poniesione wydatki, korzystając z różnych programów dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Możliwe jest wnioskowanie o dotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. Pierwszy krok to kupienie i zamontowanie instalacji PV. Kolejnym etapem jest montaż licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny. Następnie wymagane jest podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Po zgromadzeniu stosownej dokumentacji, można przystąpić do wypełnienia wniosku i dołączenia do niego odpowiednich załączników. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak należy wypełnić wniosek i co powinno zostać w nim zawarte, można znaleźć na stronie mojprad.gov.pl. wnioski mogą być składane w formie papierowej lub online. Jeśli z jakiegoś powodu złożony wniosek zostanie odrzucony, możliwe jest powtórzenie całej procedury. Ponowne złożenie wniosku może mieć miejsce dopiero po usunięciu powodu odrzucenia poprzedniego.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Z programu dofinansowania na mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą skorzystać wyłącznie osoby, które spełnią konkretne wymagania. Jest on skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną w celu pokrycia własnych potrzeb energetycznych. Konieczne jest posiadanie aktualnej umowy kompleksowej z zakładem energetycznym i Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Instalacja PV musi być już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, a jej moc mieścić się w przedziale 2-10 kW. Jeśli złożony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, można uzyskać zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tysięcy złotych na każdą instalację.