Jakie są formy handlu energią?

W obecnym czasie energia energetyczna jest towarem konkurencyjnym na rynku energii. Jak każdy inny produkt, energia energetyczna jest produkowana przez wytwórców, a następnie sprzedawana konsumentom indywidualnym czy firmom. Tak więc rynek energii posiada wiele różnych podmiotów.

Jakie występują formy handlu energią?

Podstawowe zasady funkcjonowania krajowego rynku energii można odnaleźć w ustawie Prawo Energetyczne oraz w aktach wykonawczych. Prawo energetyczne nie narzuca sposobów handlu energią. W dzisiejszych czasach rynek energii w Polsce został podzielony na trzy segmenty, a dokładnie na rynek kontraktowy, giełdowy oraz bilansujący. Sprzedaż energii na rynku kontraktowym odbywa się poprzez dwustronny kontrakt, który jest zawierany z wytwórcami energii oraz firmami handlującymi tym towarem, jak również z klientami. Z kolei rynek giełdowy związany jest z handlem energii na giełdzie. RDN zawsze prowadzi się na dzień przed dobą, w której ma miejsce fizyczna dostawa energii. Natomiast uczestnicy RDN przesyłają zlecenia sprzedaży oraz kupna energii w poszczególnych godzinach. Ze zleceń sprzedaży tworzy się krzywą podaży, a ze zleceń kupna krzywą popytu.

Rynek bilansujący w Polsce

Rynek bilansujący w Polsce jest w znacznym stopniu specyficznym rynkiem. Na rynku tym następuje bilansowanie różnić pomiędzy transakcjami, które zawierane są między uczestnikami rynku a zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Warto zaznaczyć, że obecnie energia energetyczna wytarzana jest za pomocą odnawialnych źródeł energii. Coraz więcej konsumentów słyszy o zielonej energii, która jest przyjazna dla środowiska naturalnego i nie niszczy go. Co więcej, ceny z roku na rok coraz bardziej rosną. Tak więc nic dziwnego, że dla wielu klientów oraz firm propozycja korzystania z odnawialnych źródeł energii jest kusząca. Odnawialne źródła energii to takie źródła, których zasoby można bardzo szybko odbudować. Energia odnawialna jest najczęściej uzyskiwana poprzez elektrownie wodne, fotowoltaiczne oraz wiatrowe.