Panele fotowoltaiczne dla firm, a opłaty za prąd

W dobie rosnących cen energii elektrycznej coraz większa liczba firm i osób prywatnych zastanawia się, w jaki sposób obniżyć swoje rachunki za prąd. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest fotowoltaika dla firm, która jest w stanie skutecznie obniżyć rachunki za zużywaną energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne nie obniżą jednak w stu procentach kosztów za prąd, ale znacząco wpłyną na zredukowanie tych kosztów. Jak założenie paneli wpłynie realnie na rachunki? Odpowiemy na to w tym artykule.

Co wpływa na ceny prądu?

Cena prądu to nie tylko sam koszt, jaki ponieść musimy za zużytą energię. Na ostateczną kwotę na rachunku składa się kilka innych elementów. Są to między innymi opłata mocowa, koszty przesyłu energii, czy marża dystrybutora. Oznacza to, iż nie jesteśmy w stanie zredukować w całości opłat ponoszonych za energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne dla firm a ponoszone opłaty

Zakup energii elektrycznej oznacza konieczność zapłacenia nie tylko za energię czynną, ale i poniesienie kosztów opłat stałych. I to niezależnie od tego, czy firma zainwestowała panele fotowoltaiczne dla firm, czy nie. Na koszty te składają się:
– energia elektryczna czynna – 42%. Energia czynna to energia odpowiadająca mocy, jaka produkowana jest przez panele fotowoltaiczne,
– akcyza – pomimo produkcji własnej, prosumenci zobowiązani są w ponoszeniu jej kosztów. Opłata ta wynosi 1%,
– VAT – 23%,
– koszty pozostałe – są to pozostałe składniki typu stała stawka sieciowa, marża dystrybutora, koszty ponoszone na przesył energii elektrycznej, opłata jakościowa, opłata OZE, czy opłata mocowa. Opłata ta wynosi 34 %, a w przypadku prosumentów składniki, które są opłacane to: składnik stały, OZE, opłata przejściowa, mocowa oraz abonament.

Fotowoltaika dla firm, a rachunki

Jeśli instalacja zostanie dobrana odpowiednio, wówczas prosument będzie odczuwał wyraźne obniżenie kosztów za energię. Panele fotowoltaiczne wyprodukują bowiem taką samą ilość energii, lub minimalnie wyższą w porównaniu do tego, jaką ilość pobiera. W przypadku, gdy instalacja nie pokryje w pełni potrzeb, konieczne będzie opłacanie rachunków za energię elektryczną.