Jak wybrać energię elektryczną dla dużej firmy

Jak wybrać energię elektryczną dla dużej firmy?

Duże firmy i korporacje zwykle muszą być zasilane prądem pochodzącym z elektroenergetycznej sieci o średnim lub wysokim napięciu. Dla takich przedsiębiorstw przeznaczone są przede wszystkim taryfy z grup B oraz A. Umiejętnie zarządzając firmą, można do pewnego stopnia zmniejszyć wydatki na prąd. Oferta sprzedaży energii powinna być dobrze dopasowana do potrzeb firmy.

Określenie liczby stref taryfy

Podobnie jak w przypadku małych przedsiębiorstw, dla dużych firm kluczowe znaczenie ma odpowiedni wybór pożądanej liczby stref. Należy je określić na podstawie szczegółowej analizy poziomu dobowego zużycia energii elektrycznej w danym obiekcie. Taryfami podstawowymi są taryfy jednostrefowe, np. B21 czy A21. W tym przypadku, przez całą dobę energia elektryczna dla firmy kosztuje tyle samo. Spora część zużycia prądu w wielu przedsiębiorstwach przypada jednak na godziny wczesnoporanne, południowe oraz wieczorne. Wówczas wskazany jest wybór taryfy B22 lub C22, w przypadku których opłata naliczana jest według tańszej stawki w godzinach poza-szczytowych.

Taryfy trój-strefowe

W niektórych przedsiębiorstwach możliwe jest precyzyjne określenie poziomu zużycia prądu w godzinach przypadających na szczyt przedpołudniowy i szczyt popołudniowy. W takim przypadku polecanym rozwiązaniem jest energia elektryczna dla firm, opłacana zgodnie z taryfą trój-strefową – np. C23, B23 lub A23. Godziny obowiązywania ustalonych stawek powinny być precyzyjnie określone przez dostawcę energii elektrycznej. Przedsiębiorca musi też pamiętać, że opłaty za strefy mogą się zmieniać w zależności od pory roku czy miesiąca.

Różnice taryfowe

W porównaniu do mniejszych firm, wybór grup taryfowych dla dużych przedsiębiorstw jest bardziej ograniczony. Największym podmiotom zwykle proponowana jest taryfa A23, jednak możliwe jest wybranie oferty nawet cztero-strefowej A24. Innym ograniczeniem są ponadto mniejsze możliwości w zakresie wyboru okresu rozliczeniowego – przedsiębiorca musi zobowiązać się do rozwiązania ustalonego przez sprzedawcę, np. miesięcznego.